Felelősségvállalás

Figyelem! Kérjük ne nyissa meg, ne olvassa, és ne használja fel a honlap oldalain található információt, amennyiben az alábbi feltételekkel nem ért egyett. A honlap oldalainak megnyitásval, olvasásával, felhasználásával az itt megadott feltételeket magára nézve kötelezőnek ismeri el.

Információk és anyagok használata

A honlap oldalain megjelenő információk és anyagok, feltételek, meghatározások és leírások módosulhatnak, valamennyi információ kizárólag tájékoztatásul szolgál. Semmiféle felelősséget nem vállalunk az információk esetleges hiányosságai, pontatlanságai miatt. A honlap oldalain feltüntetett valamennyi információ felhasználása a felhasználó saját felelősségére történhet.

Kárfelelősség kizárása

A FOREL Elektronikai Kft. semmilyen körülmények között nem tartozik kártérítési felelősséggel, korlátozás nélkül ideértve a közvetlen vagy a közvetett, speciális esetleges következményekért, veszteségért, költségért való felelősséget, amelyek a honlap oldalainak használatával kapcsolatban, vagy a honlap oldalainak használatából, vagy a honlap oldalainak használatra képtelen állapotából, vagy a nem megfelelő működésből, hiányosságból, hibából, üzemzavarból, infomáció továbbítási késedelémből vagy vírusból keletkeznek, akkor sem, ha a FOREL Elektronikai Kft.-t vagy annak képviselőjét a lehetséges károkról, veszteségekről vagy költségekről tájékoztatták. Az egyéb internet forrásokban szereplő tartalmi információk a FOREL Elektronikai Kft. által nem kerültek ellenőrzésre vagy jóváhagyásra.